Predikanten

Henk van der Vlist publiceerde (vanaf dec. 1998) een zeer lange reeks met bijdragen over de predikanten van Garderen in de Veluwse Kerkbode (onder ‘Garderen’). De rubriek heette ‘Uit de historie’. Hij ondertekende telkens met: H.E.v.d.V. Hieronder deze bijdragen, gerangschikt per predikant (jaartallen verwijzen naar diensttijd in Garderen).