Henk Van der Vlist

In 2007 stelde Henk zichzelf zo voor: ‘Ik ben Henk van der Vlist. Mijn geboorteplaats (1936) is De Krim, gemeente Gramsbergen in Overijssel. Daar was mijn vader werkzaam in het onderwijs in Nieuwe Krim. Na de oorlogsjaren verhuisden we naar Staphorst waar ik de MULO-jaren doorbracht.

September 1952 ging ik naar de kweekschool De Driestar in Krabbendijke. Na ‘de ramp’ ging de school tijdelijk naar Utrecht, een jaar later naar Gouda. Daar ontmoette ik een medeleerling die in 1961 mijn vrouw is geworden. Samen hebben we vijf kinderen en 13 kleinkinderen.

Na het behalen van de onderwijzersdiploma’s in 1957 ben ik ruim een maand in militaire dienst geweest; toen werd ik afgekeurd. Na twee maanden onderwijzer te zijn geweest in Tuil, tegenover Zaltbommel, ben ik benoemd in Garderen.

In Garderen heb ik de oprichting van het Dorpshuis De Koepel meegemaakt en jaren in het bestuur gezeten als penningmeester. Zending heeft steeds mijn belangstelling gehad: in 1962 kwam ik in de gemeentelijke zendingscommissie en later (tot 2003) in de classicale zendingscommissie (classis Harderwijk en later Nijkerk) van de Hervormde Kerk.

De geschiedenis van het dorp Garderen is een liefhebberij geworden. Via archieven heb ik me in verschillende onderwerpen verdiept: de school, de molen, verenigingen, het dorp en de kerken’.

In het tijdschrift Darpsproat verscheen in sept. 2011 dit In Memoriam.
Bij het overlijden van Henk van der Vlist in 2011 schreef schoonzoon Jaap Haasnoot deze ter nagedachtenis.