Gerardus Verstege

(Uit de historie #1) Dominee Heemskerk verzocht mij om in het vervolg deze stukjes voor de Kerkbode gereed te maken. Jarenlang heb ik op allerlei manieren geprobeerd om over ons dorp gegevens te verzamelen, en ik ben er nog steeds mee bezig. Dus als u aanvullingen heeft dan zijn ze zeer welkom. Tot de belangrijkste personen in ons dorp hebben altijd de voorgangers behoord en de kerk is steeds het middelpunt geweest. Dat is al vele eeuwen zo. Over het kerkgebouw hopen we ter zijner tijd misschien wel eens iets mee te delen.

Over geen van de predikanten van Garderen is meer geschreven dan over de reeds eerder besproken Versteeg. Ieder kerkgeschiedenisboek schenkt wel aandacht aan Johannes Anastasius Veluanus.

Over Gerardus Verstege nog enkele aanvulllingen. Hij staat aan de universiteit van Heidelberg ingeschreven als student op 21 April 1589. Van Garderen ging hij naar Zutphen (1594-1596). Volgens het ‘Handschrift van de Regt’ is hij daarna nog predikant geweest te Buren (ook een Oranjestad), te Lekkerland en Oud-Beijerland. Zijn zoon Philippus was van 1624 tot zijn overlijden in 1644 predikant te Nunspeet.

Op een zerk achter in de kerk vinden we nog de naam Gerrit Jansen Versteegh. ‘Anno 1637 den 23 Yunius is hij in den Heere gerust’. Nog steeds is de familienaam Versteeg in onze omgeving niet onbekend.

Op het plantsoen voor de toren is in opdracht van de gemeente Barneveld na overleg met de vereniging Plaatselijk Belang een beeld geplaatst. De kunstenaar Gerard Overeem heeft het gemaakt. Hij heeft geprobeerd om er een paar dingen van het karakter in te leggen: hoop en twijfel, vreugde en wanhoop. Op de sokkel staan de beginregels uit ‘der Leken Wechwyser’. Het beeld is onthuld op 3 november 1994 door wethouder D. van Boven.

Bron: mijngelderland.nl

Na Verstege is Alberti de volgende predikant op het bord in de kerk. Hij wordt in 1594 beroepen. Nee, niet door een kerkenraad. Want onze gemeente Garderen krijgt pas in 1664 een eigen kerkenraad. Predikanten werden, zeker op het platteland, door de kerkmeesters en de ambtsjonkers aanbevolen aan het Hof te Arnhem. Daar viel uiteindelijk de beslissing.

Voor het eerst vinden we Alberti in ‘Brieven van het Hof aan het Kwartier van Arnhem in 1591’ in het Rijksarchief te Arnhem. Het blijkt dat Thiman Aelbertss dan Schoolmeester is in Elburg. De richter van Oldebroek en ‘die’ van Elburg bevelen hem aan als predikant te Oldebroek.
In de missive van 19 april 1591 aan die van Elburg neemt ‘het Hof genoegen met de beroeping van Thiman Albertss tot predikant te Oldebroek mits hij vooraf door den predikant van Elburg worde geëxamineerd’.

H.E.v.d.V.